ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2557
 

16/06/2557 : ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีการศึกษา 2557
อาชีวสุโขทัย....อิ่มบุญ...อิ่มใจ..รับพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม..ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง.ประจำปีการศึกษา2557...เพื่อส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา