อาชีวศึกษาสุโขทัยส่งเสริมการมีระเบียบวินัย..
 

16/06/2557 : อาชีวศึกษาสุโขทัยส่งเสริมการมีระเบียบวินัย..
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557