โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน 2554
 

15/06/2554 : โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน 2554
ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ จัดขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้านในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-IhkSGplWed52331.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-2hFb169Wed52331.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-QMONvVZWed52332.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-siNECUDWed52332.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-1wlVGtpWed52332.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-qiq6NfEWed52332.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-nzcjgWeWed52333.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-p7JZDqRWed52333.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-Sowg2wVWed52333.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-OkxXlNtWed52333.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-2ra2LdZWed52430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-76CasSfWed52430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-sIBn7zgWed52430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-YOimzCiWed52430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-rGgCHHrWed52431.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-NJE3kX8Wed52431.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-sbu9ELyWed52431.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-CvptaY3Wed52431.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-drR7hzXWed52432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-dznm4aNWed52432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-oxjNmsHWed52458.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-nafGZRYWed52458.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2011-ZSXQ5xSWed52458.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%