งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553
 

29/10/2553 : งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553
ประมวลภาพ งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการจัดงานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา....

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-A1fepxNFri22536.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-xnadjT7Fri22536.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-S7CkOuEFri22536.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-tzKCqmBFri22536.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-0JDbjG5Fri22537.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-Qs1Yt1YFri22537.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-O27YqhdFri22537.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-wWYekPRFri22537.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-QeSIZphFri22538.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-oBOJVt0Fri22538.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-zLw7sXrFri22650.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-KIz3LcmFri22650.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-VbkGzZ0Fri22650.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-LLSFkq7Fri22650.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-dzmvdRyFri22650.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-gUJYsCNFri22650.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-Il3QSiSFri22651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-O9UVH7sFri22651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-3HPyBh0Fri22651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%