กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553
 

29/10/2553 : กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553
ประมวลภาพกิจกรรม "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-9xzrRkxFri20814.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-ExtLdNrFri20814.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-wxmijNEFri20814.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-MN7NU2FFri20814.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-Y318pkzFri20814.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-ShiNGJnFri20814.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-qyTe9QYFri20815.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-hHoNYcQFri20815.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-ZVG6KWnFri20815.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-ppUx8JTFri20910.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-lqFzVrgFri20910.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-EF0lS8bFri20911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-D97xnoVFri20911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-Z5cqkytFri20911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-qwqQc4NFri20911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-GVJmHkDFri20912.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-10-2010-QZndo2tFri20912.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%