พิธีเปิดธนาคารออมสิน ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

21/10/2553 : พิธีเปิดธนาคารออมสิน ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประมวลภาพพิธีเปิดธนาคารออมสิน "ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา.....

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-xziFTLoThu92726.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-pTtxWh7Thu92726.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-Ou4HnJZThu92726.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-HpkSPr1Thu92727.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-CJ5WDnLThu92727.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-YqDLME7Thu92727.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-LHOD9eLThu92727.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-PkvD3uZThu92727.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-rUJmjGOThu92727.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-QhOGJ7GThu92728.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-bvbUqUyThu92858.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-VqOSl64Thu92858.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-kS06iiFThu92858.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-bzsomcqThu92858.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-LeA6fOwThu92859.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-bT9nQ1hThu92859.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-T1G0KhzThu92859.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-ziZK8w9Thu92859.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-2TnXxuhThu92859.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-grgTzpMThu92859.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-SKGxUhOThu92941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-78VvrG1Thu92941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-hmbINFWThu92941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-O2tMKwyThu92942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-ma1Ek87Thu92942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-vzjCCruThu92942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-CeTSwpFThu92942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-10-2010-M14JipGThu92942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%