โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
 

19/10/2553 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-cRMWsgMTue82125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-WdKTQBXTue82125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-yUh3fCPTue82125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-ttSH7DXTue82125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-G7Vdv9KTue82125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-HTQOA2UTue82126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-9fw83DzTue82126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-IjkJDzYTue82126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-jvOwq70Tue82126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-yRk9oLETue82127.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-xF1RkrJTue82240.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-Xh54DZITue82241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-EjCsJkCTue82241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-M9oJrqbTue82241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-8btJL5mTue82241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-JiUpHUnTue82241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-iOKKOImTue82242.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-DjzIxFoTue82242.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-1Ud33qkTue82242.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-10-2010-3CtPOkUTue82242.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%