โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553
 

27/09/2553 : โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553
โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อในวันที่ 3,4,10,11,17,18,31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2553 ณ องค์การบริหาารส่วนตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-dWXuShXMon42451.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-CmLrd13Mon42452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-qCycScLMon42452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-O51YsaNMon42452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-7sYL85uMon42453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-bsIwc5BMon42453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-i0daiM9Mon42453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-Z1ReCcDMon42453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-2j33ktlMon42454.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-jNmpokfMon42740.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-TlvBABNMon42740.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-FMEr6XSMon42740.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-gjBtdgAMon42740.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-J6nNRggMon42741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-IVCZfFYMon42741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-xJXu3ydMon42741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-1xejH3bMon42741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-QEzAscdMon42742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-0Nj6YAoMon42742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-Z25GQkEMon43132.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-TOKgMQhMon43132.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-Upc17YTMon43132.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-NvizbaCMon43133.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-hGPoD3CMon43133.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-cgj0looMon43133.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-4EsPuIuMon43133.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-sXFMhLgMon43134.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-HpddST8Mon43134.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-vscJKinMon43134.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-68V1oGqMon43203.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-CkHM06aMon43203.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-qF4vhI3Mon43203.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-ZtLWaoEMon43203.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-mKC9O5VMon43204.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-JS9CHuIMon43204.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2010-elfseFjMon43204.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%