งาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ "
 

24/09/2553 : งาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ "
ประมวลภาพงาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ " ความสุข ความทรงจำไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยรักและคิดถึง รองผู้อำนวยการพจนาพร เซี่ยงว่อง คุณอุ่นเรือน ปิ่นเงิน  ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-KVe7dPnFri103805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-DdLyEvGFri103805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-MaTSmvHFri103805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-23IyEhcFri103806.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-zMZi065Fri103806.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-ORsLR0lFri103806.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-nfd89oxFri103806.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-rJJbZAeFri103807.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-QLgd3SuFri103807.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-y3bUMwyFri103807.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-MefrEWIFri103851.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-9DQscCfFri103851.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-5dhw9KSFri103851.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-tL6whtcFri103851.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-mI56CbOFri103851.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-1ncZOtwFri103852.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-MiC2nJQFri103852.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-3k7fPAuFri103852.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-UO0SnV1Fri103852.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-8uI9freFri103853.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-ybdmVBYFri103941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-SQIH3VAFri103941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-zf0HF3TFri103941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-UxLPMr4Fri103941.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-NqRwuxnFri103942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-cKr46D3Fri103942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-LiRfLtZFri103942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-GtbXFpGFri103942.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-rKAeAD5Fri103943.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-79MZ0Q3Fri103943.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-fgcatNdFri104014.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-PZkeEaQFri104015.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-5tbl4UiFri104015.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-BuSrArOFri104015.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-CeKulwZFri104015.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-uzpzpxgFri104016.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-IxBJPXFFri104016.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-UDxyrnbFri104016.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-wE9apWsFri104016.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-WZLO4djFri104017.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-ogNBNodFri104108.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-ZLRO869Fri104108.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-MywPvvZFri104108.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-KL4H7pnFri104109.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-DZVbuUpFri104109.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-JfuuAIjFri104109.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-Eak3o7DFri104109.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-PxdbnD2Fri104109.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-miMa3TgFri104110.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-somtCkNFri104110.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-yclNfWbFri104143.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-xC9NSCYFri104143.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-8LypvFXFri104144.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-AoLdnGhFri104144.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-gQKOpbfFri104144.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-V3sHwhFFri104144.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-MQ23tLgFri104145.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-zOY7On2Fri104145.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-KJIxRBuFri104145.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-OApyThMFri104145.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-0jQH738Fri104217.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-kwBIcFKFri104217.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-YxZGCUBFri104217.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-PUojpvwFri104217.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-mqsCFTaFri104218.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-CX7EMmiFri104218.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-cS4pmkbFri104218.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-zDGgbaLFri104218.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-qYKjrL8Fri104219.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-gPBnw4oFri104219.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-h2zeMBVFri104310.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-kD7mx5XFri104310.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-zGHiwqiFri104310.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-d3fZgL4Fri104311.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-EFmdIuLFri104311.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-luWX2PYFri104311.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-XfV8w89Fri104311.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-tRX9Wj0Fri104312.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-HtQ9s0VFri104312.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-0miMzUGFri104312.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-k6lFn6RFri104346.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-bkNu0CNFri104346.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-xrByKIPFri104346.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-vsFczXHFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-raexiWkFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-WK4H4QjFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-aL0fW4CFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-2UvqjnyFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-YjPQyyzFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-wrWpSOMFri104347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-x705DRVFri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-eGi0WO4Fri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-TPFuCXvFri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-ntZ3jrmFri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-DuYvaeuFri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-XX3OmatFri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-GyMDr2eFri104419.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-pkRLzkcFri104420.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-GSw5In9Fri104420.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-46BXdDXFri104420.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-KROl0xrFri104452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-laK0VnPFri104452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-oRls0tWFri104452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-GDSYtRZFri104452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-s8a11FiFri104452.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-OcKkFlHFri104453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-5DOzXwOFri104453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-QR9eLQ4Fri104453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-brojLzLFri104453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-89WWoUBFri104453.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-OmjROzFFri104527.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-aKKQpwRFri104527.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-jFOyhwtFri104527.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-Me8waOEFri104527.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-G2Pjwy5Fri104528.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-E24pU5sFri104528.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-GiKl45xFri104528.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-1p9M7uOFri104528.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-09wo7yQFri104528.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-3hbLQo3Fri104528.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-jnR84sdFri104546.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-geve8NCFri104546.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-RP9zXV1Fri104547.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-D274G5oFri104547.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-09-2010-cpuY0lkFri104547.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%