การประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา (MOU)
 

14/09/2553 : การประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา (MOU)
ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา และร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกับสถานประกอบการ (MOU) ในวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา .......

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-mr8dFRqTue40659.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-lEDSrX2Tue40659.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-oGdbJm7Tue40659.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-Dn0UvCsTue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-aqZFXcaTue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-n88osrlTue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-ejs2MqeTue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-AEvBap7Tue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-u0i3IWATue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-dJ3aeM5Tue40700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-DErQIgWTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-nf4gZfuTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-o5rBuSnTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-JJ1EcHQTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-dm2FtYUTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-iwmBgWfTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-5lWmmKbTue40935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-nWUTOqdTue40936.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-ZhG5bcITue40936.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-RXtOTZGTue40936.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-zXN8STxTue41556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-DMgs6rPTue41556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-KtYZW6ITue41557.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-mxjdQXiTue41557.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-6oCPdXqTue41557.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-CvNKKjETue41557.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-G8OORriTue41557.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-mRu25l8Tue41558.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-nvOHAqXTue41558.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-uBzyk9xTue41558.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-kGxx7plTue41723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-lyiu1YkTue41724.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-S7DeSyXTue41724.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-GwGOyEjTue41724.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-lZdEZzYTue41724.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-HSLoOyxTue41724.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-zQog7FcTue41725.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-ECbVLJGTue41725.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-Qn0n82TTue41725.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-vuXhkWwTue41725.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-QHMvh4BTue41804.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-sEuz4uATue41804.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-YEuAMtTTue41804.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-L6o1k2YTue41804.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-bsqX1iXTue41804.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-cNPjQtJTue41804.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-VlsCIfCTue41805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-z3zTW96Tue51704.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-bJSC0VpTue51704.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-LrWPHxZTue51704.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-V9QRxlsTue51704.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-YdeJ72lTue51705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-GoaBTcnTue51705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-MvkzhZLTue51705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-YaascmZTue51705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2010-LJjCsQVTue51705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%