กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

7/09/2553 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักที่มีต่อคุณแม่ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้านฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-LZ0O94WTue104554.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-WbScKXLTue104555.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-iBVkmUqTue104555.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-r26KBNfTue104555.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-xjyDCjTTue104555.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-szgIgzTTue104556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-48ieKUATue104556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-Uai8Ut5Tue104556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-oTg12gLTue104556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-gHSDxvzTue104556.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-ExVHb8pTue104651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-OsZnXlVTue104651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-OI82dJXTue104651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-kDaLfCvTue104651.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-v3WaJCATue104652.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-rQCdkcYTue104652.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-ap2QyDETue104652.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-LdY0OFcTue104652.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-CHEYhABTue104653.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-QongTRyTue104653.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-0MwSbLNTue104710.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%