ศาลจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม วันรพี น้อมรำลึก บิดาแห่งนักกฏหมายไทย
 

7/09/2553 : ศาลจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม วันรพี น้อมรำลึก บิดาแห่งนักกฏหมายไทย
ศาลจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรม วันรพี น้อมรำลึก บิดาแห่งนักกฏหมายไทย และจัดให้นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าชมการพิพากษาคดี และแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฏหมาย โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-YczYhIiTue103959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-3MuPiQ8Tue103959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-tb5bc48Tue103959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-e6SPIiuTue103959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-hyFrM38Tue103959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-1jSEjljTue104000.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-0dS3f8ZTue104000.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-LcrjaPTTue104000.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-xoWMb4wTue104000.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-iNbWTDWTue104000.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-mOXKR3ATue104046.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-0QtN8pHTue104046.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-z6MSAF3Tue104047.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-KdP0m0RTue104047.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-7ZQewjATue104047.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-KN6e9oxTue104047.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-wHg288MTue104048.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%