กิจกรรม English Camp
 

7/09/2553 : กิจกรรม English Camp
ครูภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Camp ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยเชิญวิทยากรจากประเทศอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อบรมเสริมทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-SfcNHunTue103342.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-WTJIqRTTue103343.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-sZyznApTue103343.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-yvZtz4nTue103343.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-xK3BmzRTue103343.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-VHQa1opTue103344.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-9Az1mlHTue103344.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-hfZXLx9Tue103344.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-M7nsSunTue103344.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-fSvRipETue103345.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-s2JDs4vTue103436.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-rk96RG9Tue103436.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-g9Fhn5sTue103436.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-3zvDJuYTue103437.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-0LFCJIATue103437.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-VdlSc5VTue103437.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-1H9rSIpTue103437.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-fPH1kIOTue103438.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%