โครงงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ( road safety camp )
 

7/09/2553 : โครงงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ( road safety camp )
วิทยาลัยฯร่วมกับบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโครงงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP road safety camp เพื่ออบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อเรื่องกฏหมาย พรบ. และได้รับเกียรติจาก สนง.ปภ.จังหวัดสุโขทัย หจก.โชคชัยมอเตอร์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร และสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน โดยพิธีเปิดมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ ปัญจะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-nGgGLKiTue102806.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-Jl3Z6z7Tue103007.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-m8KmlbhTue103007.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-1Mmq8UOTue103008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-p9eBCKRTue103008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-ykB1jYETue103008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-1G7JA8sTue103008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-TEJfuNnTue103009.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-WedDnlnTue103009.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-dWJGgqhTue103009.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-5FmodqYTue103009.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-aqMHIK5Tue103049.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-YXIFx6ATue103049.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-UUMhyDsTue103050.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-wgyWrB4Tue103050.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-hmlPu8sTue103050.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-VHDDLhATue103050.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-vlk3XOjTue103050.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-3EiZeQWTue103051.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-HyTokEqTue103051.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-aAmEd7KTue103051.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%