มหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553"
 

7/09/2553 : มหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553"
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมกันพับกระดาษเป็นรูปหัวใจ รูปดาว และรูปนก เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553"

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-4tFZuLLTue100612.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-KG1VkVnTue100612.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-iPf0Eo6Tue100612.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-10RAoz8Tue100613.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-4Wm5qPATue100613.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-QcQBslUTue100613.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-3JfIRAyTue100613.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-SAoxtMBTue100613.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-rGP2e0VTue100614.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-hbUGQICTue100614.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-e3xMPWVTue101204.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-hP7OaBVTue101204.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-0ob6JChTue101205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-0OCU3BNTue101205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-5osQrBjTue101205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-zaxsOkzTue101205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-i1gAh4iTue101205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-keertaaTue101206.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%