กิจกรรม 5 ส. เพื่อแม่ Big Clraning Day
 

7/09/2553 : กิจกรรม 5 ส. เพื่อแม่ Big Clraning Day
ประมวลภาพ กิจกรรม 5 ส. เพื่อแม่ Big Clraning Day นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-JK4V2tOTue85714.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-tJZCM6lTue85715.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-5reWvi5Tue85715.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-a7F392STue85715.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-NjphyrDTue85716.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-eGF0LcbTue85716.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-XGwZZCOTue85716.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-wp3MBk4Tue85716.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-MTQmbEJTue85717.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-aV6pNKeTue110429.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-09-2010-6uxODllTue110429.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%