กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา
 

16/08/2553 : กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา
โครงการ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2553 ตามนโยบาลสถานศึกษา 3D ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ วัดกระชงคาราม จังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : WRWRWRWR (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%