ท่าน ดร.มังกร หริรักษ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

21/06/2553 : ท่าน ดร.มังกร หริรักษ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับเกียตริจากท่าน ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ และได้มีการพูดคุยกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและหัวหน้างานของวิทยาลัยฯ 

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (12).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sdfaasdfasdfasdf (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%