กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา
 

9/06/2553 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (12).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (24).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (23).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (25).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : qwetrettqtr (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%