กิจกรรม "แชลเลนจ์เดย์" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

9/06/2553 : กิจกรรม "แชลเลนจ์เดย์" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัด กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ สนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (23).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (12).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : sfgsdfgsdfg (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%