โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

9/06/2553 : โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (12).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (23).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (25).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (24).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : vbmbnmmbn (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%