กิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

9/06/2553 : กิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพกิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (38).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (34).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (44).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (26).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (43).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (24).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (25).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (29).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (32).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (42).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (27).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (35).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (47).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (36).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (48).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (46).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (41).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (33).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (12).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (23).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (30).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (45).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (49).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (39).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (50).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (37).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (40).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (31).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (28).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : bvmbvbm (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%