โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปี
 

4/06/2553 : โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปี

โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ บริษัท ที เค การ์เม้น จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (24).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (33).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (29).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (26).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (25).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (28).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (32).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (12).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (23).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (31).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (27).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (34).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : etyertyr (30).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%