โครงการศึกษาดูงาน นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553
 

3/06/2553 : โครงการศึกษาดูงาน นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553
โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมอนันดา จังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (110).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (32).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (109).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (39).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (89).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (41).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (68).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (101).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (76).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (96).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (71).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (115).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (116).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (93).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (95).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (79).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (64).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (42).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (43).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (107).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (57).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (108).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (26).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (35).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (36).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (25).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (45).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (37).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (63).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (81).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (78).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (106).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (27).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (123).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (29).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (54).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (114).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (60).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (44).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (33).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (86).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (31).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (74).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (52).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (112).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (102).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (65).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (51).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (83).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (46).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (111).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (30).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (97).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (117).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (88).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (91).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (105).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (99).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (66).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (73).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (24).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (12).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (84).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (48).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (53).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (47).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (87).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (59).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (119).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (40).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (49).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (77).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (121).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (118).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (38).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (70).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (104).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (113).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (82).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (23).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (100).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (2).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (94).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (58).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (72).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (124).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (55).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (56).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (120).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (103).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (69).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (122).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (80).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (61).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (92).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (90).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (75).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (34).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (28).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (98).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (67).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (62).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (50).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ghjkghjkgh (85).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%