ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี และวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ
 

2/06/2553 : ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี และวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ
กิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี ณ บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปางและวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา 

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (18).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (14).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (22).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (19).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (21).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (36).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (49).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (11).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (29).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (24).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (25).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (53).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (55).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (58).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (59).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (33).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (31).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (57).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (10).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (51).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (52).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (17).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (45).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (48).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (39).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (35).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (43).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (6).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (2).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (37).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (32).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (7).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (15).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (20).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (28).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (3).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (46).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (30).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (9).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (26).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (50).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (13).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (34).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (56).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (42).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (27).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (4).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (60).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (23).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (8).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (38).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (40).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (12).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (16).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (41).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (54).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (44).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (62).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (61).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (47).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : hgfnhdnhth (5).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%