วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข "วันวิสาขบูชาโลก"
 

31/05/2553 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข "วันวิสาขบูชาโลก"

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข  "วันวิสาขบูชาโลก" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย

      ชาวสุโขทัยหมื่นคนร่วมใจกันบรรจุพระบรมสาลีริกธาตุ พระราชาทนสู่มณฑปจตุรทิศ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตรใจ พัฒนาสู่ตำนานการสร้าง พุทธมณฑลแห่งภาคเหนือ  โดยมีมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งความสุข  ฯพณฯ สมศักดิ์ และ ฯพณฯ อนงค์วรรณ เทพสุทิน และ รมช.ศึกษา น้องสาวคนเก่งของ สมศํกดิ์ เทพสุทิน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดหาทุน และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวถึง 7,000 ไร่  เพื่อนำร่องเป็นการใช้ภูมิปัญญาของการพัฒนาแห่งน้ำ บวกกับเรื่องราวของการนำจิตรวิญญาณด้านพุทธศาสนา  กลายเป็นศูนย์รวมจิตรใจอย่างแท้จริง   การนำดินจากทุกครอบครัว ทั่วตำบน ทั่วอำเภอ ของคนสุโขทัยมาสร้างฐานพระประธาน และเป็นมวลสารสำหรับทำพระผง รุ่งอรุณแห่งความสุข แจกจ่ายให้กับชาวสุโขทัย 


 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (22).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (58).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (18).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (6).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (75).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (17).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (41).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (62).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (85).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (40).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (81).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (48).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (45).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (92).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (26).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (20).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (83).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (77).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (35).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (73).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (96).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (93).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (65).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (51).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (61).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (32).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (16).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (55).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (79).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (44).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (11).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (78).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (27).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (37).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (28).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (21).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (56).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (54).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (60).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (88).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (74).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (2).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (64).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (34).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (15).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (10).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (87).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (12).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (53).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (91).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (94).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (76).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (23).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (5).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (49).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (14).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (86).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (25).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (57).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (33).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (39).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (84).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (1).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (52).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (47).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (4).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (69).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (31).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (24).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (66).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (38).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (13).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (90).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (9).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (97).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (8).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (3).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (29).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (36).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (80).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (95).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (72).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (63).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (68).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (50).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (7).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (43).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (46).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (89).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (19).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (42).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (67).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (71).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (59).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (30).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (70).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : ertqetrasdf (82).JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%