สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม นำนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด “สโลบาร์”
 

27/09/2564 : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม นำนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด “สโลบาร์”
วันที่ 22 กันยายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม นำนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสด “สโลบาร์” ภายใต้การดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจ ตลอดจนได้ลงมือปฎิบัติทำกาแฟ และเครื่องดื่มเมนูต่างๆ

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-zuyvFUYMon93349.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-JsLZnidMon93349.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-bLzvFF6Mon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-2frYYHbMon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-fiQlbg5Mon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-6gmsBQsMon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-IViLKP5Mon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-VJxQEmLMon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-Qu0IDCJMon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-09-2021-jz8khtZMon93350.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%