อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อเตรียมการอบรมหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิท
 

13/09/2564 : อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อเตรียมการอบรมหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิท
9 ก.ย.64 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อเตรียมการอบรมหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครุอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย รหัสหลักสูตร 640010080 โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รองผู้อำนวยการ ครู และบุลคากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมวีไอพี วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-agUajByMon33957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-qWAlpetMon33957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-dOfXJmnMon33957.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-gr53cdgMon33958.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-dgIoJSeMon33958.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-kepsrW7Mon33958.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-5xG7ySYMon33958.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-yi19leKMon33959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-ulI3oA8Mon33959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-ZZRSFHqMon33959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%