ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงวัยท
 

13/09/2564 : ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงวัยท
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.พีระพล พูลทวี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย และนายประยงค์ สัพทเสวี ข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ภายใต้โครงการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-XfIZWK3Mon33642.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-QErja1zMon33642.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-W0pfuEPMon33643.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-jI3nKvtMon33643.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-ZaKwVe7Mon33643.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-Jprx7xVMon33643.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-IyBQ04iMon33644.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-RCyX2FcMon33644.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-bzIGiR2Mon33644.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-gzZFUXoMon33644.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%