ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมปรึกษาคณะผู้บริ
 

13/09/2564 : ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมปรึกษาคณะผู้บริ
9 ก.ย.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมปรึกษาคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ณ ห้องประชุมรร.สุโขทัยวิทยาคม

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-1kKoLNOMon32409.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-i4lF7yzMon32410.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-gXkgyebMon32410.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-D5U1KNLMon32410.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-nrjCkbfMon32410.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-LqSQ7SJMon32410.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-3yxjiipMon32411.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-5Rnl68QMon32411.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-WBlQusvMon32411.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%