วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำฉากกั้นภายในโรงอาหารวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนใน
 

13/09/2564 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำฉากกั้นภายในโรงอาหารวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนใน
8 ก.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมทีมงานอาคารและสถานที่ ร่วมกันจัดทำฉากกั้นภายในโรงอาหารวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียนในระบบปกติ ในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ณ บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-pvHsKwEMon32041.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-vATiacYMon32041.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-5dsaQmnMon32041.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-hFyTFPlMon32042.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-Y2YVNnWMon32042.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-aoTcIBhMon32042.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-tZ36TYrMon32042.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-09-2021-DoTziCEMon32043.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%