ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ฯ
 

2/09/2564 : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ฯ
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีอนุชา เกตุสละไชย คณะอนุกรรมการ อพ.สธ (สอศ.ภาคเหนือ) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และชี้แนะแนวทางการดำเนินงานฯ อย่างดีเยี่ยม

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-h9G0MLJThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-I6TWGO4Thu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-p3Jg5nUThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-aosmGTSThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-MpjGHKnThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-hMmebB1Thu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-lFD2q0uThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-DwX9wNWThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-w3y2IfBThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-kHycfAQThu82723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%