ประชุมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
 

2/09/2564 : ประชุมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
31 ส.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-rvlcPPSThu82205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-3yMelT3Thu82205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-jjMhHr9Thu82205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-5s2Z53KThu82205.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-YCZjGn4Thu82206.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-bvkh1hmThu82206.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-eZHfHdZThu82206.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-4JPuKHhThu82206.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-spqiOhIThu82206.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 02-09-2021-jJAdakaThu82207.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%