การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์
 

30/08/2564 : การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์
วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-LnrGTrEMon83822.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-47gADLPMon83822.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-5gD45IOMon83822.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-l4QQiz2Mon83822.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-IpTxBNLMon83823.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-kDKryWsMon83823.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-fJGLcUPMon83823.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-gPz89TLMon83823.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-U807ycjMon83824.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 30-08-2021-MFVpb7qMon83824.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%