โครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
 

25/05/2564 : โครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการรับฟังการบรรยายและแนะนำการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams เพื่อรองรับการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมรับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ในวันที่ 25 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-eyTYHpWTue93622.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-mzWD7RATue93623.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-A65vkNxTue93623.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-pH4kPQJTue93623.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-0ZlBOlfTue93623.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-SwYsVAoTue93624.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-fuuQ2QATue93624.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-tLn2uEdTue93624.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-sWNHFaYTue93624.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-ThPFSxyTue93624.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%