โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live
 

25/05/2564 : โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live
24 พ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในแบบออนไลน์ ผ่านระบบ facebook live ในขณะนี้จนถึงเวลา12.00น.

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-XtcphzBTue93113.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-3sR1acGTue93113.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-a6eNjMiTue93113.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-ZJnOeD6Tue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-sKPsiePTue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-9dyF1MpTue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-eGF5jxaTue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-rO8ZpF8Tue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-gN4xMzDTue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-05-2021-RUY7bnsTue93114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%