ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE
 

19/04/2564 : ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-qbRZXADMon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-XFphVZmMon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-CiX6nUmMon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-3cMCLbFMon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-uSgOlb0Mon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-sxBzHTGMon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-oD4IUl8Mon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-Azye2NwMon90828.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-iNtGB5OMon90829.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-04-2021-6LoiMFlMon90829.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%