พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 

8/04/2564 : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน/นักศึกษาใน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-c6kAlEJThu85226.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-DqOZqx8Thu85226.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-xNL8EqyThu85227.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-rLJBC5jThu85227.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-Nxm7pX9Thu85227.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-C8JDFPJThu85227.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-26NTj2gThu85228.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-4SljW4EThu85228.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-fqAbu49Thu85228.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-04-2021-fRQAy1hThu85228.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%