โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1
 

7/04/2564 : โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 ระหว่างวันที่29มีค.-3เมย.64 ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ณ. ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-gJy5BcFWed34033.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-SPw7QuwWed34033.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-G4gDQEQWed34033.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-T0EqH3jWed34033.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-eRUoSWAWed34034.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-JoRSdfUWed34034.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-oJIYFEwWed34034.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-NWBU8dAWed34034.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-WyGVTHcWed34034.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-cSc3DZZWed34035.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%