โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1
 

7/04/2564 : โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ1 ระหว่างวันที่29มีค.-3เมย.64 ซึ่งดำเนินการโดยสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวร่วมกับ ณ.อาคารท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-Xldss3wWed33705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-WOz7QLEWed33705.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-0sEmUMSWed33706.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-dyE3Ew3Wed33706.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-HbS0lVKWed33706.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-etrTSouWed33706.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-CQUWjdCWed33707.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-9n4K0xcWed33707.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-5klTAQMWed33707.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-tvcoHugWed33707.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%