โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร
 

7/04/2564 : โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร
6 เม.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการปั้นจานจากรูปแบบธรรมชาติ 2. หลักสูตรการจับจีบผ้า 3. หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าที่แล้วนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงานและการศึกษาต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสึโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-O3Y0DHFWed33402.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-nqDpaXrWed33402.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-RLMHsmpWed33402.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-hIaKgqyWed33402.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-URwpJbYWed33403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-rJAv3w3Wed33403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-93vsNg3Wed33403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-8JYZuoSWed33403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-boOT1yFWed33404.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-WRvjeuKWed33404.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%