พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ส
 

7/04/2564 : พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ วัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-PYAOeedWed33012.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-6yqU89wWed33012.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-ZVTkoCPWed33012.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-zlwOM3bWed33012.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-x1cFQ3jWed33013.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-vsH1yh4Wed33013.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-w3Av08rWed33013.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-zJVx0nzWed33013.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-edaJ5uNWed33014.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-ZVDOjGOWed33014.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%