ประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564
 

7/04/2564 : ประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโทดรนิคมเหลี่ยมจุ้ยการประชุม ครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-vycqTlBWed32749.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-Q9nEKMpWed32749.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-mhZmhwhWed32749.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-fTSxf5LWed32749.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-QHro1jwWed32750.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-ruqWzhBWed32750.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-NkgCFsDWed32750.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-6xw44ZNWed32750.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-Kz5ABEUWed32750.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-fUZLGuUWed32751.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%