ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563
 

7/04/2564 : ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุโขทัยประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-89VXMavWed32402.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-Fipw6iLWed32402.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-VIrjB8TWed32403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-IXA3p85Wed32403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 07-04-2021-HRdBIUXWed32403.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%