สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภา
 

19/03/2564 : สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองทักษะการออกแบบ 3D Animation ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-a5n84gYFri51429.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-jNQSIuNFri51430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-wHgwu5CFri51430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-tnkVYRIFri51430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-3gJK9GSFri51430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-w0t9tZRFri51430.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%