ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็
 

19/03/2564 : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสรา บางพุก และครูพิไลวรรณ ไทยกล้า ในการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ(English Demonstration Contest) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-7IDCWnQFri51236.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-MD5OIKRFri51236.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-hP3OCqKFri51237.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-jxUYfHPFri51237.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-bTJn2y9Fri51237.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-89t0sSsFri51237.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-ZZVPGSfFri51237.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-RtvnNXmFri51238.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-q9JqNhMFri51238.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-WguwZs1Fri51238.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%