ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันนทา แก้วเพนียง และครูธัญสินี เป็นสุข ในการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษา
 

19/03/2564 : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันนทา แก้วเพนียง และครูธัญสินี เป็นสุข ในการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนันนทา แก้วเพนียง และครูธัญสินี เป็นสุข ในการแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-sO3powiFri51038.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-aUbp6iwFri51038.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-uaoUGN8Fri51038.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-yZHcouxFri51038.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%