สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ
 

19/03/2564 : สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-c5zkw0UFri50431.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-yOuSF6DFri50432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-0Jors9SFri50432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-KdwwK37Fri50432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-WKGg0bWFri50432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-tPbNp1dFri50432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%