ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชากา
 

19/03/2564 : ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชากา
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-HNE8I5MFri50247.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-4ipyT58Fri50247.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-3jo92r8Fri50247.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-aAezZ9SFri50247.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-NTYbImcFri50248.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-g0bRxzQFri50248.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-OtOAix7Fri50248.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%