สาขาวิชาคหกรรม ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ
 

19/03/2564 : สาขาวิชาคหกรรม ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคหกรรม ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย .ในทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทย เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-uCliZobFri45938.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-FbuSJoZFri45939.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-YrRvEojFri45939.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-6x3jJGnFri45939.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-bFyRdDTFri45939.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-ZJoyJWjFri45939.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-03-2021-4oBgxd8Fri45940.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%